PROIZVODE ZDRUŽUJE

ZGODBA KMETIJE

MEJNIKI

V času po vojni kmetija Spodnji Hriberški velja za eno večjih kmetij v okolici. Obsega 11 ha obdelovalnih kmetijskih zemljišč, 5 ha gozda in vinograd.

Kmetija prične z intenzivno pridelavo jagod in hmelja. Jagode ponuja na mestni tržnici v Celju.

Z izgradnjo pregrade nastane največje akumulacijsko jezero v Sloveniji. Njive v dolini preplavi voda, kmetije izgubi 5 ha obdelovalnih površin. Postopno se prične zmanjševati kmetijska dejavnost na gospodarstvu.

S postavitvijo nasada jablan sorte topaz v Ločah ponovno obudimo kmetijsko dejavnost. Istega leta se kmetija vključi v preusmeritev v ekološko pridelavo.

Predstavitev blagovne znamke Hriberšek naznanja pričetek prodaje prvim strankam.

Leta 2015 širimo obseg pridelave in ponudbe na dve novi lokaciji:

  • Doma (breskve)
  • Brezova (jabolka Topaz, lešniki)

V letu 2016 kmetija uspešno kandidira za EU sredstva Pomoč Mladim prevzemnikom. Sredstva kmetija nameni posodobitvi kmetijskega gospodarstva in razširitvi ponudbe.

O KMETIJI

OSNOVNI PODATKI

EKOLOŠKA KMETIJA HRIBERŠEK

Mitja Krajnc

Šmartno v Rožni dolini 21A

3201 Šmartno v Rožni dolini

info@hribersek.si

041 763 005

NAŠE KAPACITETE

1700 dreves – jablane Topaz
220 dreves – breskev
100 dreves – lešnikov

LOKACIJE NASADOV

AKTIVNOSTI

NAŠI PARTNERJI