PROIZVODE ZDRUŽUJE

ZGODBA KMETIJE

MEJNIKI

Zgodovina kmetije Hriberšek (Spodnji Hriberški – domače ime) sega v povojni čas, ko je kmetija obsegala 11 ha, od tega 5 ha obdelovalnih površin.

V tistem času je veljala za eno večjih kmetij na tem območju. Svoje pridelke pa je ponujala tudi meščanom Celja (pridelava jagod in hmelja, prodaja na celjski tržnici).

Z izgradnjo Šmartinskega jezera, največjega akumulacijskega jezera v Sloveniji, je del obdelovalnih površin kmetije poplavljen. Obseg kmetije se je zmanjšal na 5ha. Čemur je kmalu sledila popolna opustitev kmetijske dejavnosti.

Z letom 2010 smo ponovno obudili kmetijsko dejavnost, s postavitvijo intenzivnega nasada jabolk (sorta Topaz) in vključitvijo v preumeritev v ekološko kmetovanje (kontrolna št. 6010).

Po 3 letnem prehodnem obdobju smo od Inštituta za kontrolo in cerifikacijo (IKC) in Ministrstva za Kmetijstvo in Okolje prejeli dovoljenje za uporabo znaka ekološki za jabolka. Leta 2013 smo uspešno registrirali blagovno znamko Hriberšek® in pričeli s prodajno-tržnimi aktivnostmi.

Leta 2015 širimo obseg pridelave in ponudbe na dve novi lokaciji:

  • Doma (breskve)
  • Brezova (jabolka Topaz, lešniki)

V letu 2016 kmetija uspešno kandidira za EU sredstva Pomoč Mladim prevzemnikom. Sredstva kmetija nameni posodobitvi kmetijskega gospodarstva in razširitvi ponudbe.

O KMETIJI

OSNOVNI PODATKI

EKOLOŠKA KMETIJA HRIBERŠEK

Šmartno v Rožni dolini 21A

3201 Šmartno v Rožni dolini

info@hribersek.si

041 763 005

NAŠE KAPACITETE

1700 dreves – jablane Topaz
220 dreves – breskev
100 dreves – lešnikov

LOKACIJE NASADOV

DOGODKI

JABKA 2018 – obiralna akcija

22. 9. 2018 @ 8:00 - 22:00

jABKA OpenAir 2020

26. 9. 2020 @ 10:00 - 22:00

AKTIVNOSTI

NAŠI PARTNERJI